Enköpings Radio – Svensk radiohistoria i Vallby

Radiostationen från ovan1924

– Kungliga Telegrafstyrelsen etablerat den första radiotillsynen i Enköping. Radiomottagningsanläggningen inryms i en bondgård vid nuvarande golfbanan i Fanna.


1938

– Radiomottagningsanläggningen i Vallby byggs. Orsaken var att mängden radiotelegram, till och från utlandet ökat och merparten gällde adressater i Stockholmsområdet. För radiomottagning från USA byggdes en så kallad vågantenn för långvåg som var 11,5 km lång, upphängd på telefonstolpar i riktning mot Grillby.


1938

– 3 April öppnar radiostationen med en personalstyrka på sex man, varav fyra är telegrafister. Alla Sveriges fasta radioförbindelser med utlandet sköts härifrån. Stationen är bemannad dygnet runt.


1940

– Andra världskrigets utbrott tystnar den ena radiostationen efter den andra i utlandet. Genom kontinuerlig bevakning av radiofrekvenserna kan tillfälliga förbindelser etableras med länder som invaderats av tyskarna.


1943

– Enköping Radio förmedlar referaten från Gunder Häggs löptävlingar i USA.


1945

– Meddelandet om Tysklands kapitulation når Sverige via Enköpings Radio.


1946

– Tidssignalen börjar sändas från radiostationen. Via Sveriges Radio ger den rätt tid för hela Sverige. Det egna ”radioprogrammet” från radiostationen sänds dagligen några minuter före klockan 13.


1947

– Radiostationen börjar förmedla trådlösa telefonsamtal till utlandet. En förbindelse med USA upprättas med talförvrängning för att förhindra obehörig avlyssning. Ett nytt verksamhetsområde blir att förmedla reportage från Radiotjänst journalister i samband med olympiader.


1960

– 31 personer arbetar vid radiostationen. Radioförbindelse upprätthålls med 22 länder. Telefontrafiken med USA är helt beroende av Enköpings Radios tjänster eftersom telekablarna på havsbotten har otillräcklig kapacitet.


1967

– Den första testen med telefonsamtal till flygplan sker via kortvåg från Enköpings Radio. Verksamheten kommer senare att utvecklas till att bli stationens huvudsyssla.


1979

– Enköpings Radio betjänar ca 70 flygbolag. Episoder att minnas är bland annat en flygradioförbindelse som var uppkopplad i 10 timmar i sträck för förhandlingar mellan flygkapare och myndigheter, eller flygpassagerare som strax före landning på Kanarieöarna insåg att hon glömt stänga av strykjärnet hemma i lägenheten i Köpenhamn. Via telefonsamtal till en granne slapp damen få semestern förstörd.


1997

– Efter 58 år i Vallby flyttar radiotillsynsverksamheten till Stockholm – Sköndal. En del av Post och Telestyrelsens radiotekniska utrustning finn kvar på radiostationen, men fjärrstyrs från Stockholm.


 

Utdrag ur sammanställning gjord av Christer Steiffert, Post- och Telestyrelsen, gruppchef för radiotillsynspersonalen och Jan Lindström, anställd vi Enköpings radio åren 1958-1980.