Felanmälan

[widgetkit id=513]

Endast för Lidingby Bygg & Fastighetsservice kontrakterade kunder

Här anmäls fel som kan åtgärdas om någon eller några arbetsdagar. Akuta fel anmäls per telefon till Håkan eller Anders på telefonnummer ni erhållit separat.

  Gäller fastigheten (obligatorisk)

  Rum/lokal eller dylikt

  Anmälarens namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Kontakttelefon

  Kortfattad beskrivning av vad som felanmäls

  Om möjligt önskar vi arbete påbörjat
  Nästa arbetsdag2-6 arbetsdagarVid tillfälle